Vad är en småbarnshjälm?

En småbarnshjälm är en hjälm försedd med en säkerhetsanordning, det gröna spännet.

Det gröna spännet är designat för att kunna lösa ut om barnet fastnar i t ex en klätterställning eller ett träd. På så sätt minskar risken för kvävning markant.

Småbarnshjälmen har samma skyddande förmåga som cykelhjälmen och kan alltså användas vid all typ av cykling. Både i cykelsitsen & cykelkärran som på den egna cykeln.

Det finns en nationell rekommendation om att barn upp till 7 års ålder ska använda hjälm med grönt spänne. Åldersrekommendationen är satt för man räknar med att äldre barn tar av sig hjälmen innan de börjar leka.

Rekommendationen har undertecknats av bland andra NTF, Folksam, Konsumentverket, Cykelbranschen, Trafikverket, Transportstyrelsen och flera stora tillverkare och återförsäljare av cykelhjälmar.

Om skribenten

Tobias

Tobias har på ett eller annat sätt cyklat, eller jobbat med cyklar, i snart 30 år. Med två barn blir det numera också en hel del familjecykling. Så en hel del kunskap om cykling finns. Nu lär han dig och många andra här allt han kan :)

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}