Vad betyder det att ett cykellås är godkänt?

Du har säkert hört talas om godkända cykellås. Det är Stöldskyddsföreningen, SSF, och dess normer och regler som säger vad som är ett godkänt lås.

Kraven för att bli ett certifierat cykellås är att det ska följa SSF 011 eller SSF 014 och SSF 022 lägst klass 2. På så sätt vet du att du får ett lås som uppfyller dagens försäkringskrav.

Det är alltså SSF som sätter upp kraven som gäller men det är ett annat organ, SBSC, som testar låsen och avgör vilket som blir godkänt.

Varför du behöver ett godkänt cykellås

I princip alla försäkringsbolag följer SSF’s riktlinjer för godkända lå.

Om du vill att din försäkring ska gälla så kräver de flesta försäkringsbolag att du låst din cykel med minst 1 godkänt lås. En nyckel eller ett kvitto på låsköpet kan gälla som ”bevis” när du kräver ersättning.

Det här är alltså om din cykel skulle bli stulen.

Om skribenten

Tobias

Tobias har på ett eller annat sätt cyklat, eller jobbat med cyklar, i snart 30 år. Med två barn blir det numera också en hel del familjecykling. Så en hel del kunskap om cykling finns. Nu lär han dig och många andra här allt han kan :)

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}