Är det lag på att använda cykelhjälm för barn som cyklar balanscykel?

Nej, det är det inte.

Anledningen är att en balanscykel inte räknas som cykel. Den faller istället under begreppet lekfordon.

Ett lekfordon är ett fordon som inte kan eller får köras fortare än 6 km/tim. Ett barn på lekfordon anses i trafiken vara gående och faller därför under de trafikreglerna.

Men självklart ska barn ändå använda cykelhjälm när det cyklas balanscykel. Farterna kan bli ganska höga och säkerheten är självklart väldigt viktig.

Om skribenten

Tobias

Tobias har på ett eller annat sätt cyklat, eller jobbat med cyklar, i snart 30 år. Med två barn blir det numera också en hel del familjecykling. Så en hel del kunskap om cykling finns. Nu lär han dig och många andra här allt han kan :)

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}