Behöver en Elsparkcykel eller Elscooter ha en trafikförsäkring? (nya regler på gång – svar här)

september 6, 2023
Uppdaterad: 06-sep-2023

Tidigare har svaret på frågan i rubriken varit, nej. Men det har nu kommit ett nytt förslag från regeringen som helt ändrar detta.

Här ska vi gå igenom vad detta innebär och vilka typer av elsparkcyklar som påverkas av detta förslag och nu behöver trafikförsäkras.

Artikelinnehåll

Det nya förslaget om att Trafikförsäkring krävs för vissa eldrivna cyklar

Regeringen la 23-09-05 fram en lagrådsremiss om nya trafikförsäkringsregler. Enligt detta förslag ska vissa typer av elsparkcyklar bli trafikförsäkringspliktiga.

Dvs, ägaren av dessa fordon måste teckna en trafikförsäkring för fordonet.

Vissa Elsparkcyklar går helt enkelt från att vara en cykel till att bli ett motorfordon och klassas då som en moped.

Här kan du se hela remissen i sin helhet.

För vilka Elsparkcyklar och Elscooters gäller förslaget?

Förslaget gäller för eldrivna fordon utan tramp- eller vevanordning:

  • om det är konstruerat för en hastighet som överstiger 20 km/h.
  • eller om det är konstruerat för en hastighet som överstiger 14 km/h och har en nettovikt som överstiger 25 kg.

Om vi tar det på ett mer ”normalt språk” så gäller det för elsparkcyklar, elscooters eller självbalanserande fordon som går snabbare än 20 km/h.

Eller om det går snabbare än 14 km/h och samtidigt väger över 25 kg.

För ovanstående finns dock ett undantag: Om en sådan cykel enbart är avsedd för användning av personer med fysisk funktionsnedsättning, ska den dock inte anses som ett motordrivet fordon.

Så det finns alltså två olika typer av kriterier att hålla koll på. Hastighet eller hastighet & vikt

När börjar det att gälla?

Ändringarna föreslås träda i kraft den 23 december 2023.

Varför detta införs?

Huvudanledningen är att den som skadas i trafiken ska ha ett fullgott skydd och inte riskera att stå utan ersättning. Nu är tanken att detta skydd ska stärkas för försäkringstagare och de som skadas av fordon ute i trafiken.

Ett av skälen för att införa obligatorisk trafikförsäkring för lätta elfordon är att antalet skador med elsparkcyklar ökade med över 35 procent jämfört med året innan.

Under 2022 skadades 3 334 personer och 4 personer dog i olyckor där en elsparkcykel var inblandad. Det är en ökning av antalet skadade med.

Parkerade Elsparkcyklar

EU-direktiv

I november 2021 så antogs ett nytt EU-direktiv som innehöll nya regler kring den obligatoriska trafikförsäkringen som gäller inom EU. Det är också därför Sverige är mer eller mindre tvungna att följa detta.

Direktivet syftar till att öka skyddet för de som skadas i trafiken. Tanken är att fler ska få rätt till ersättning ur försäkringssystemet.

Krav/önskemål från Försäkringsbranschen

Även försäkringsbranschen med Trafikförsäkringsföreningen i spetsen har drivit på i denna fråga och velat se en förändring. Något de nu lyckats med.

Vad är då en Trafikförsäkring?

En trafikförsäkring är en obligatorisk försäkring för motordrivna fordon. Försäkringen ger ersättning för skador som uppkommer i följd av trafik med ett sådant fordon.

Det är fordonets ägare som ska teckna försäkringen.

Vad kostar en trafikförsäkring?

Trafikförsäkringsavgiften baseras på försäkringsbolagens årspremier för trafikförsäkring.

Tanken är att avgiften ska upplevas som en sanktion och vara så hög att ingen kan tjäna på att vara oförsäkrad. Men den får inte vara 10 procent högre än den högsta trafikförsäkringspremien på marknaden (inklusive premieskatt).

Avgiften för ett fordon utgår från årspremierna för fordon av samma fordonsslag och med samma användningssätt.

Eftersom många av elsparkcyklarna körs och ägs av barn ska fordonet försäkras av vårdnadshavaren.

Sammanfattning

Det kommer snart att bli krav på trafikförsäkring för vissa elfordon.

Har du en elsparkcykel, en elscooter eller ett självbalanserande fordon som går snabbare än 20 km/h så måste den ha en trafikförsäkring. Det gäller även om cykeln går snabbare än 14 km/h och är tyngre än 25 kg.

Denna lagändring föreslås träda i kraft den 23 december 2023.

Var tänker du om detta förslag, bra eller dåligt? Vi tar gärna emot dina synpunkter.

Om Skribenten: Tobias

Tobias har på ett eller annat sätt cyklat, eller jobbat med cyklar, i snart 30 år. Med två barn blir det numera också en hel del familjecykling. Så en hel del kunskap om cykling finns. Nu lär han dig och många andra här allt han kan :)

Något du vill fråga eller lägga till?

Din e-postadress kommer inte att synas. Obligatoriska fält är markerade med en *

{"email":"E-postadressen är felaktig","url":"Sajtadress är felaktig","required":"Ett obligatorisk fält är ej ifyllt"}